اطلاعات پروژه

مکان: ازنا – میدان طیاره

مساحت: ۱۹۷۰۰ متر‌مربع

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

سال تحویل پروژه: ۱۳۸۸

نظارت: دفتر فنی مدیریت مسکن و ساختمان لرستان

مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل

ساختمان اداره کل انتقال خون استان لرستان

اطلاعات پروژه

مکان: خرم‌آباد – بلوار شهدا

مساحت: ۴۰۰۰ متر مربع

سال تحویل پروژه: ۱۳۸۷

کارفرما: سازمان انتقال خون خرم آباد

نظارت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر فنی انتقال خون

مشخصات کلی: اجرای عملیات ابنیه، مکانیکال و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل

نمونه کارهای مشابه