مدیریت راه‌اندازی و بهره‌برداری جهت تسهیل حضور برندهای مطرح در مراکز تجاری جزو اهداف بنیادین این مجموعه است. متخصصین آرین‌گام‌سورن  با تکیه بر دانش و سوابق سازمانی هلدینگ آرین‌سازه در ساخت مراکز تجاری،اداری و مسکونی برآنند تا در بهره‌برداری صحیح و تخصصی از مراکز تجاری و اداری  نقشی موثر داشته باشند.

مدیریت راه‌اندازی و بهره‌برداری، دانش و مهارتی است که جای خالی آن در اکثر مراکز تجاری ایران مشاهده می‌شود. از این رو، ما در شرکت آرین‌گام سورن برآنیم تا با مشاوره‌ی مسئولانه و تکیه بر دانش همکاران متخصص و همچنین سوابق سازمانی هلدینگ بزرگ آرین‌سازه رابین در ساخت سازه‌های تجاری، اداری و مسکونی در سراسر کشور در بهره‌برداری صحیح و تخصصی مراکز تجاری و اداری نقش موثری داشته باشیم.