شرکت مهندسین مشاور ماندان که سابقه ای چهل ساله دارد با تاییدیه سازمان برنامه و بودجه در رشته‌های معماری و شهرسازی، به منظور مطالعات و نظارت بر اجرای پروژه‌ها فعالیت میکند که متناسب با پروژه‌های ارجاع شده و در دست اجرا، به تدریج کادر فنی خود را گسترش داد و علاوه بر دفتر مرکزی در تهران، دفاتر محلی خود را نیز در شهرهای خرم‌آبـاد، بروجرد، خرمشهر، ماهشهر و مشهد نیز افتتاح کرد.

شرکت مهندسین مشاور ماندان علاوه بر اعضاء اصلی خود که هـر یک قبـل از تشـکیل مانـدان، دارای تجربیات گوناگون حـرفه‌ای بـوده‌انـد؛ با گردآوری نیرو‌های متخصص و کارشناسـان ذیصلاح در رشتـه‌های معماری، شهرسازی، عمران، سازه، تاسیسات مکـانیکی و الکترونیکی، ترافـیک، برنامه‌ریزی شهری و سایر تخصص‌های وابسـته بـه شهرسازی، حیطه فعالیت خود را گسترش داده است.