تاسیس، تجهیز و راه‌اندازی رستوران‌های زنجیره‌ای و ارائه سرویس‌های رستوران‌داری از خدمات این مجموعه هستند که با بررسی شاخصه‌های بازار هدف، سبدی از برندهای متنوع را برای پاسخگویی به تقاضای بازار ایجاد و مدیریت می‌کند.

همچنین در راستا سیاست‌های شرکت آرین‌مزه ماندگار، اولین برند این شرکت به‌نام دیارا (در رده رستوران‌های Premium Casualرستوران‌های لوکس) واقع در ساختمان کنتراست‌مال ایجاد شده است.