اطلاعات پروژه

مکان: شهرستان خرم‌آباد

مساحت: ۱۳۰۰ متر مربع

سال تحویل پروژه: ۱۳۸۸

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان

نظارت: دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل

نمونه کارهای مشابه