اطلاعات پروژه

مکان: استان لرستان – شهرستان دوره چگنی

مساحت: 2600 متر مربع

سال تحویل پروژه:  1385

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان

نظارت: دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل

نمونه کارهای مشابه