پیمانکاران

طراحی و ساخت پروژه های تجاری و اداری
فایل نمونه رزومه را میتوانید از لینک https://ariyansazeh.ir/doc/resume.docx دریافت کنید