پیشنهاد سرمایه‌گذاری

کلیه ی شرکت ها و افراد توانمند به سرمایه گذاری می توانند از طریق راه ارتباطی زیر اقدام به سرمایه گذاری کنند.

 جهت اطلاع از پذیره نویسی اولیه پروژه برج‌های مجلل مسکونی ستین با شماره های زیر تماس بگیرید