کلیه شرکت ها و افراد علاقه مند به حوزه سرمایه گذاری می توانند پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@Ariyansazeh.ir ارسال نمایند.