خط مشی

آرین سازه از ۱۳۸۴ تا کنون

شرکت ساختمانی و مهندسی آرین سازه، با مأموریت خلق فرصت های نوین در عرصه های مختلف ساخت و ساز و ارائه ی خدمات با کیفیت و همچنین با بهره گیری از تیم های مهندسی حرفه ای، طراحان خلاق و فناوری های نوین، تما می خدمات ساختمانی را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد. این مجموعه به منظور ارتقاء کیفیت در عرضه خدمات مطلوب تر و توسعه آن، اصول زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد:

  • رعایت اصولی فنی، ایمنی و کیفیتی در تمام مراحل کار
  • برخورداری از تیمی حرفه ای در جهت طراحی و اجرای پروژه
  • به حداقل رساندن خطرات و صدمات جانی ، مالی و زیست محیطی
  • ارتقا سازمان به یک پیمانکار طرح و ساخت حرفه ای معتبر در عرصه ملی و بینالمللی
  • ارائه خدمات با کیفیت به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان و تلاش در جهت افزایش رضایت مندی ایشان.