افتخارات و تاییده‌ها

افتخارات آرین سازه

کارآفرین برتر سال ۹۹ و ۱۴۰۰

مدیرعامل هلدینگ آرین‌سازه، دکتر مسعود عبدی، برای دو سال متوالی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ موفق به کسب عنوان کارآفرین برتر گردیدند.
تندیس برند برتر و پیشرو صنعت در نهمین همایش منتخبین صنعت، معدن و تجارت
دریافت تندیس برند برتر و پیشرو صنعت توسط دکتر مسعود عبدی مدیرعامل هلدینگ آرین سازه در نهمین همایش منتخبین صنعت، معدن و تجارت از دستان دکتر رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دی ماه سال۱۴۰۰