افتخارات و تاییده‌ها

افتخارات آرین سازه

کارآفرین برتر سال 99 و 1400

مدیرعامل هلدینگ آرین‌سازه، دکتر مسعود عبدی، برای دو سال متوالی در سال‌های 1399 و 1400 موفق به کسب عنوان کارآفرین برتر گردیدند.
تندیس برند برتر و پیشرو صنعت در نهمین همایش منتخبین صنعت، معدن و تجارت
دریافت تندیس برند برتر و پیشرو صنعت توسط دکتر مسعود عبدی مدیرعامل هلدینگ آرین سازه در نهمین همایش منتخبین صنعت، معدن و تجارت از دستان دکتر رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دی ماه سال1400