اطلاعات پروژه

مکان: سراب دوره

مساحت: 3600 متر مربع

سال تحویل پروژه: 1388

کارفرما: اداره کل  نوسازی مدارس استان لرستان

نظارت: دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل

نمونه کارهای مشابه