۱۶۰ واحدی بروجرد (بنیاد شهید)

 • اطلاعات کلی پروژه
  • مکان : بروجرد – شهرک اندیشه
  • مساحت : ۲۰۰۰۰ متر مربع
  • کارفرما : بنیاد شهید و امور ایثار گران استان لرستان
  • نظارت : مهندسین مشاور نوی
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل

پروژه های انجام شده: