دبستان ۱۰ کلاسه حضرت معصومه

  • دبستان ۱۰ کلاسه حضرت معصومه
  • اطلاعات کلی پروژه

    • مساحت : ۲۶۰۰ متر مربع
    • کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان
    • نظارت : دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
    • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل

پروژه های انجام شده: