دبستان ۵ کلاسه شهید بهشتی

  • دبستان ۵ کلاسه شهید بهشتی
  • اطلاعات کلی پروژه

   • مساحت : ۱۳۰۰ متر مربع
   • کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان
   • نظارت : دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
   • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل

پروژه های انجام شده: