مکان: تهران منطقه۷
مساحت: ۱۳۰۰۰۰ متر مربع
ناظر: ناجی سازان امین
کارفرما: بنیاد تعاون ناجا
مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی، الکتریکال و مکانیکال مجتمع تجاری اداری گل مریم