پروژه افرا

 • پروژه افرا
 • اطلاعات کلی پروژه

  • مکان : تهران – منطقه ۲۲
  • مساحت کل زمین : ۶۰۰۰ متر مربع
  • تعداد کل واحد : ۲۱۰ واحد
  • تعداد ظبقات : ۲۲ طبقه
  • کارفرما : مرزبانی ناجا
  • ناظر : شرکت نیاوند سازان
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل