پردیس شرق

 • اطلاعات کلی پروژه
  • مکان : نارمک تهران
  • مساحت :  ۱۰هزار مترمربع
  • کارفرما :
  • نظارت :
  • مشخصات کلی : این مجتمع در زمینی به مساحت نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع و زیربنایی در حدود ۹۴ هزار مترمربع در ۱۵ طبقه در حال احداث است

پروژه های انجام شده: