شرکت “آرین سازه” لیستى از مناقصه و مزایده هاى خود را تعیین کرده و آن را در اختیار شرکت ها قرار مى دهد. سپس با توجه به قیمت هاى پیشنهادى، بهترین گزینه را انتخاب مى کند. سازمان ها و شرکت هاى مربوطه، مى توانند با شرکت در این مناقصه و مزایده ها، همکارى مناسبى با مجموعه “آرین سازه” داشته باشند.

لیست مناقصات را از این بخش مشاهده نمایید:

برای کسب اطلاع بیشتر می توانید با کارشناسان “آرین سازه” از طریق ایمیل info@Ariyansazeh.ir و شماره ۴۴۷۴۰۳۱۶-۰۲۱  ارتباط برقرار کنید.