شرکت مهندسین مشاور ماندان با تایید صلاحیت توسـط سازمان برنامه و بودجه در رشته‌های معماری و شهرسازی، متناسب با پروژه‌های ارجاع شده و در دست اجرا، به تدریج کادر فنی خود را گسترش داد و علاوه بر دفتر مرکزی، دفاتر محلی خود را نیز در شهرهای خرم‌آبـاد، بروجرد، خرمشهر، ماهشهر و مشهد به منظور مطالعات و نظارت بر اجرای پروژه‌های خود افتتاح کرد.

شرکت مهندسین مشاور ماندان علاوه بر اعضاء اصلی خود که هـر یک قبل از تشکیل مانـدان، دارای تجربیات گوناگونی در زمینه طراحی و اجرا در سایر عرصه‌های حرفه‌ای بوده‌اند، با گردآوری نیرو‌های متخصص و کارشناسان ذیصلاح در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، ترافیک، برنامه‌ریزی شهری و سایر تخصص‌های وابسته بـه شهرسازی، حیطه فعالیت خود را گسترش داده است.