شرکت آرین‌گام سورن، با توجه به شرایط حاکم بر بازار تجاری و اقتصادی، و نابسامانی حضور برندهای خارجی در ایران، با هدف ایجاد سهولت حضور برندهای مطرح و طراحی برنامه بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری کار خود را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ آرین‌سازه آغاز کرد.

مدیریت راه‌اندازی و بهره‌برداری، دانش و مهارتی است که جای خالی آن در اکثر مراکز تجاری ایران مشاهده می‌شود. از این رو، ما در شرکت آرین‌گام سورن برآنیم تا با مشاوره‌ی مسئولانه و تکیه بر دانش همکاران متخصص و همچنین سوابق سازمانی هلدینگ بزرگ آرین‌سازه رابین در ساخت سازه‌های تجاری، اداری و مسکونی در سراسر کشور در بهره‌برداری صحیح و تخصصی مراکز تجاری و اداری نقش موثری داشته باشیم.