اهداف و چشم اندازها

شرکت “آرین سازه” برای مشتریان خود، طیف گستردهای از پیشنهاد های حرف های در تمام زمینه های طراحی و اجرای پروژه فراهم می کند. این مجموعه ضمن داشتن سال ها تجربه، برای چالش ها و مشکلات پیشرو ارائه می دهد و در تمام مسیر پروژه، همراه شما خواهد بود. در ادامه برخی از مهم ترین خدمات “آرین سازه” را برای شما عنوان کنیم؛

 • برنامه اجرایی پروژه
 • تامین مصالح ساختمانی
 • طراحی نقشه به همراه برآورد مالی
 • کنترل کیفیت ساخت
 • ارزیابی کامل پروژه از ابتدا تا پایان عملیات
 • طراحی پروژه های اداری، تجاری و مسکونی
 • مشاوره در رابطه با ایمنی پروژه های ساختمانی
 • تضمین تداوم پروژه بر اساس بودجه، برنامه زمانی و نقشه ها
 • مشاوره و برنامه ریزی در رابطه با کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی
 • آماده کردن اسناد مناقصه و مشاوره جهت انتخاب پیمانکاران، طراحان
 • زمینه ساخت و ساز و سرمایه گذاری، همواره