• آب و فاضلاب بروجرد
 • اطلاعات کلی پروژه

  • مکان : بروجرد – میدان تختی
  • مساحت کل زمین : ۳۶۰۰۰ متر مربع
  • کارفرما : اداره آب و فاضلاب بروجرد
  • نظارت : مهندسین مشاور نوی
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی تا پایان سفت کاری

پروژه های انجام شده: