برج های مسکونی آبشار

  • اطلاعات کلی:

برج های مسکونی آبشار

 

  • مکان : تهران منطقه ۲۲
  • مساحت : ۴۳۶۹۶ متر مربع
  • کارفرما : شرکت ساختمانی سامان گستران پویا
  • نظارت : مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل بلوک های f3 و f4

پروژه های انجام شده: